De andliga övningarnas syfte och mål är att bli lycklig, fri och uppnå salighet.
De flesta människor känner inte till risken med att när man försöker att höja eller expandera sitt medvetande med konstlade metoder, så kan man - helt ovetandes - dra på sig en osynlig varelse från det energiplan som vibrerar närmast vår egen; mellantillståndet eller det som också har blivit kallat för "skärselden". Läs mer om mellantillståndet av Sri Aurobindo "The Intermediate Zone".