Den gudomliga energin

Nutida föreställningar om kundalini,
dess bakgrund och roll inom västerländsk nyreligiositet
_________________________

Malin Fitger
Fördjupningskurs i Religionshistoria. Vårterminen 2004.
RELIGIONSHISTORISKA INSTITUTIONEN
STOCKHOLMS UNIVERSITET

Du behöver Acrobat Reader för att läsa uppsatsen. Ladda hem.

Innehållsförteckning

Hela uppsatsen