Den kosmiska världsbilden i fickformat
Vad är en världsbild?
Det är en överblick över de grundprinciper på vilka hela naturen, de levande väsendena samt stjärnornas och vintergatornas reaktioner och banor vilar.

Martinus - Människan och världsbilden
Film om Martinus och hans livsverk på You Tube

Martinus - The Man and His Cosmology
Engelsk version av filmen om Martinus liv och verk på YouTube

Reinkarnationsprincipen
Döden ska upphöra att vara ett mysterium för människorna.

Döende kulturfaktorer
Är den Österländska kulturen av meditation m.m. vägen till fullkomlighet?
Eller är det den Västerländska dogmatiska kristendomen med syndernas
förlåtelse som kommer att frälsa oss?
Ingendera, skriver Martinus i denna artikel.
Vad är det då?

Jungfrufödelse
Föreställningen om jungfrufödelse var en del av forna tiders mysterier.

Besatthet
Vad är besatthet? Kan man bli besatt genom att praktisera andliga övningar?

Besatthet m.m. och konstlade vägar till invigning
Tappa inte tron på dig själv och mist inte din självkontroll! Det rådet ger Martinus sanningssökaren i sitt svar på en fråga om hur man undgår att bli
besatt. Här ger han ännu ett råd: Sök inte invigning på konstlad väg!

Hur undgår man att bli besatt?
Kan man bli besatt av onda andar? Kan en stackars människa verkligen hysa en sådan ande, och vad är orsaken till detta? På norska /danska!

Den mediumistiska vägen
Den mediumistiska vägen är inte alltid problemfri. Läs denna artikel för att förstå varför.

Mänsklighetens öde
Följande citat från boken "Mänsklighetens öde" ger ett koncentrerat uttryck för den jordiska mänsklighetens öde eller nuvarande utvecklingsepok.

Tolerans - den allra högsta formen av yoga
Fråga: Hur är det möjligt för någon människa att uppnå den tolerans som Martinus talar om? Det finns många människor som jag inte kan tolerera, än mindre älska, och jag kan inte förstå hur jag någonsin skulle kunna uppnå denna tolerans.

Martinus svar på ett brev från en sjuk
"Lidanden resulterar i den största och mest gudomliga förmågan hos människan, nämligen den humana förståelsen. Denna förståelse kan inte tillägnas varken genom visdom eller intelligens."

Genom dödens port
Döden är inte något som människan skall frukta.

Getsemane örtagård
Den verkliga andliga överlägsenheten är ett med den äkta ödmjukheten.

Pilatus, Kristus och Barrabas
Handlar om tre roller i människans psyke.

Julmysteriet NYTT!
Julens budskap och mening är manifestation av nästakärleksprincipen

Fler artiklar av Martinus
Martinus Instituts artiklar på svenska

Martinus artiklar på norska
Bevistheden og Lykken, Nervesammanbrud og religion m.fl.

Martinus artiklar på danska
Många artiklar finns för nedladdning

Lista av äldre danska Martinus artiklar i alfabetisk ordning
Från gamla Kosmos

Martinus citat
Här finns många tänkvärda och inspirerande citat

Martinus Quotations
Citat på engelska

Martinus litteratur
Böcker för den som vill fördjupa sig kosmologi

Martinus Institut
Köpenhamn, Danmark

 

Till kosmisk Upplysning
Till Kosmisk Upplysning

Till Kundalini Nätverk & Information
Tillbaka till Kundalini
Risker & Information