Fråga: Hur är det möjligt för någon människa att uppnå den tolerans som Martinus talar om? Det finns många människor som jag inte kan tolerera, än mindre älska, och jag kan inte förstå hur jag någonsin skulle kunna uppnå denna tolerans.

Svar: Att älska sin nästa är något som inte enbart beror på viljan, utan är, liksom t.ex. musikaliteten, baserat på en medfödd talang. En medfödd talang är i sin tur ett resultat av en föregående, kanske genom flera liv upprätthållen, träning eller övning. Denna uppövning resulterar slutligen i talangens kulmination, och individen framträder då som ett geni på ifrågavarande område.

När det gäller uppövandet av den moraliska genialiteten eller den fullkomliga förmågan att älska sin nästa, äger detta till stor del rum automatiskt, genom upplevelsen av lidandet, och ligger alltså i det fallet utanför viljans kontroll. Men jag ska här nämna några få av de viktigaste momenten hos den sida av övandet av nämnda förmåga, som är underställd viljan och vilka individen alltså medvetet kan arbeta med i sin egen växt mot en sann eller fullkomlig manifestation av kärlek.

Ur KOSMOS 1933
och 6/83

Till kosmisk Upplysning
Till Kosmisk Upplysning

Till Kundalini Nätverk & Information
Tillbaka till Kundalini
Nštverk & Information