KUNDALINI NÄTVERK & INFORMATION

Informerar om riskerna med konstlade andliga övningar vars syfte är att nå snabb medvetandeförhöjning.

Skandinavien har personer, som själva upplevt en kundaliniprocess, funnit varandra. Vi har bildat en förening för att hjälpa oss själva och andra, i samma situation. Vi har hittils haft kontakt med över 500 personer som haft kundaliniresning. Vi har avdelningar i Danmark och i Sverige. forum där a energier kan innebära. Kundaliniresning yoga, meditation (TM, Chakra m.fl.), healing, Reiki, kanalisering, Qi-gong, kropps- och psykoterapi, Frigörande andning (Rebirthing), Holotropisk andning, Pranayama och andra nyandliga metoder medvetande- förhöjning.
Nätverket u yoga- och meditationslärare, andningspedagoger terapeuter utbildning, vilka kraftiga energier de har att göra med. Likaledes bör de informera elever och klienter om den stora risken för kollaps av hjärn- och nervsystemet, och för psykoser, vilka kan inträffa utan förvarning.

läkarvetenskapen begränsad kunskap erfarenhet förnekar kundalinienergins . Sjukdomsbilden psykiatrin. kommuni- kations- och förtroendeklyfta mellan läkare och patient.

 

* Svensk Läkartidning 1984 nr 37:
Specifik meditationspsykos (?) - En analys av nio fall, av psykiater B. G. Johnsson.
* The Kundalini Experience, av psykiater Lee Sannella.
* Meditation av Martinus. Martinus Kosmologi.
* Kosmiska Glimtar; Martinus
* Kosmiskt Medvetande; Martinus
* Living with Kundalini; Gopi Krishna

följd av en kundaliniresning kris, andligt
Kundalini kan i kosmiskt/universellt perspektiv uppfattas som universums kreativa kraft, som existerar i alla skapelser. Kundaliniresning problem aktiveras inte är moraliskt mogen för det , sin utveckling sätterfysiska kroppen och det omedvetna området i psyket.


Typiska kundalinisymtom:

* Brännande värme eller iskalla strömmar som rör sig uppåt genom ryggraden. Eventuellt förnimmelsen av luftbubblor eller en orm som rör sig upp genom kroppen.
* Elektriska pirrningar i underliv, ryggrad eller huvud.
* Spänningar eller stelhet i nacken, samt huvudsmärtor.
* Känsla av övertryck i huvudet.
* Vibrationer, oro eller kramper i benen eller andra ställen i kroppen.
* Snabb puls och ökad ämnesomsättning.
* Störningar i andnings- och/eller hjärtfunktionen
* Överkänslighet mot ljud, ljus och lukter samt andra människors närvaro.
* Orgasmupplevelser på olika ställen i kroppen, eller totala kosmiska orgasmer.
* Mystiska religiösa upplevelser, uppenbarelser och/eller kosmiska glimtar.
* Parapsykiska förmågor.
* Ljusfenomen i eller utanför kroppen.
* Problem med att finna balans mellan dels starka sexuella impulser, och dels en önskan om att leva i upphöjd renhet.
* Ihållande ångest eller ångestanfall för att man inte vet vad som händer.
* Sömnlöshet, manisk uppstämdhet eller djup depression. Energiförlust.
* Försvagad koncentrationsförmåga och minne.
* Total isolering för att de inre upplevelserna inte kan kommuniceras ut.
* Upplevelser av besatthet och poltergeistfenomen .
OBS! Man kan naturligtvis ha några av de upp- räknade symtomen utan att ha upplevt en kunda-liniresning.
Strategier kundalini

Webmasters

Kundalinilänkar

Mer av intresse

Kundalini upplevelser

Kundalinihjälp

Kundalini & Besatthet

Fallgropar & Risker

76 Kundalinifall

Kundalinisymtom

Vad är Kundalini?