Strategier för ett liv med en för tidigt utlöst kundalini

In English Please!

Då inte två människor upplever kundaliniprocessen på samma sätt, är det ganska svårt att ge generella råd. Men vi försöker ändå att ställa upp en del levnadsregler, som gör livet med en aktiv kundalini lättare. Men kom ihåg, att eftersom vi hela tiden utvecklas behöver även våra strategier emellanåt att ändras. Och det är bra att veta, att vad som verkar på den ene, kan vara verkningslöst på den andre, eller direkt skadligt. Så var försiktig innan du följer andras råd. Dessa råd har vi i Kundalini Nätverk Danmark dels läst oss till, dels kommit fram till genom egna erfarenheter:

1. Långa promenader gör alltid gott. Och om man anser sig vara för trött, försök ändå att komma iväg. Bara att gå avleder energin ner i jorden, och när man mår bättre, kommer krafterna av sig självt. Några mår bra av hård fysisk ansträngning, t.ex. jogging, gymnastik eller dans, medan andra upplever övertryck i huvudet och yrsel av för våldsam aktivitet. Prova dig fram försiktigt.

2. Fysiskt arbete, som kräver liten mental koncentration t.ex. lättare städning, trädgårds- och hushållsarbete, avleder uppmärksamheten från processen. Detsamma sker med lugna sysslor som handarbete, målning, sång, skriva dikter eller arbeta med lera.

3. Nära kontakt med naturen avleder energi. På sommaren kan en kroppslig kontakt med ett träd eller marken vara en bra grundning (att få energin ner i jorden) eller gå barfota, så går de bioelektriska strömmarna lättare ner.

4. Det är normalt att man behöver ändra sitt sexualliv. Om lusten helt försvinner, är det bäst att göra ett uppehåll. Några upplever ökad drift, och orgasmerna avbalanserar energierna. Om du inte har en partner, använd "kärleksfull självhjälp". Det finns några få som absolut inte kan tåla att få orgasmer i de akuta stadierna, även om de har lust. Orgasmen etablerar då kontakt mellan översta och nedersta chakrat, så att strömmen ohämmat far upp till hjärnan.

5. Antidepressiv medicin och psykofarmaka kan kan hjälpa vid psykoser och andra symtom. Det kan låta lockande för dem som har det svårt, men man blir inte återställd till det som man var innan, utan istället kan processen "fastfrysas" i sitt nuvarande stadium. Risken finns att antidepressiver och antipsykosmedicin kan orsaka kroniska ofrivilliga kroppsrörelser. Och det finns andra biverkningar. Likväl finns det några, som är så ur balans att de inte kan fungera utan den hjälp de kan få av denna medicin. Bl.a. kan den lindra ångestanfall och som sagt psykoser. Många berättar om sömnlöshet under flera veckor när processen startade. En liten dos sömnmedicin kan vara nödvändig.

6. Övertyck och brännande känsla i huvudet och andra ställen kan hos några lindras av vanliga receptfria mediciner. Muskelkramper kan stillas med kramplösande medicin, som bara kan fås med recept. Det är ju bäst att undvika medicin, men livet skall ju trots allt levas. Men smärttröskeln är ju individuell, så man får prova sig fram och lyssna till sin egen inre röst. Några har fått processen att lugna sig med "lyckopillren", medan andra har fått det värre av dem.

7. När energin är extremt aktiv finns det risk att man under långa perioder inte får tillräckligt med mat. Det förstärker processen. Om du har benägenhet att hamna i spontana trancetillstånd eller "flippar ut", så håll blodsockret uppe med att inta små regelmässiga måltider eller mellanmål, även om du inte är hungrig. Och gå inte till sängs med tom mage. Om du har hård mage, ät linfrön. Det reglerar tarmens funktion. Vid diarré drick blåbärsbladste. Rådfråga hälsokost. Intag mer föda än annars, och inkludera mer protein och socker (sockerintag kan även upplevas som negativt). Om du är vegetarian är det viktigt med linser, bönor, ris, rotfrukter, grovt bröd osv.

8. Om problemet är kroppsvärme, kan en fläkt eller ett svalt bad lindra. Simning är en bra terapi för de flesta. Om det bränner på hjässan, kan man blöta håret med kallt vatten där det bränner. Man behöver inte blöta hela håret plaskvått. Vi känner till ett enstaka fall där energin blev extra våldsam vid bad, så även här tillrådes försiktighet i början. Om man fryser mycket, eller har led- och muskelsmärtor, kan ett varmt bad lindra. Om kroppen är brännande varm, och händer och fötter är iskalla, eller omvänt, bör man klä sig därefter, eller ta kalla eller varma fot- och handbad. De flesta har svårt att klara värmeböljor. Håll dig i skuggan, använd bredbrättad hatt. Solbada inte för länge. Använd solglasögon. Bada så ofta som möjligt, eller ta en kall dusch. Drick kylda drycker.

9. Massage, akupressur, healing med eller utan beröring e.d. har hjälpt en del, men även här måste en varning utfärdas, då de flesta har blivit sämre.

10. Kundaliniresning och elöverkänslighet följs åt. Sitt inte timvis framför en TV eller dator. Några kan inte stå ut med neonljus. Undvik mikrougnar och klockradion. Använd hög solskyddsfaktor, även vid datorarbete o.dyl.

11. En kundaliniresning kan ge vandrande smärtor. Kom ihåg, att man samtidigt kan ha en sjukdom som orsakar smärta, och som absolut måste behandlas. T.ex. kan smärtor i ryggraden som många upplever tidvis, vara orsakade av diskbråck. Se alltså till att bli undersökt av en läkare. Det gäller även om det finns andra symtom som t.ex. yrsel och synstörningar eller matsmältningsproblem. Och glöm den gamla myten om att man inte kan få cancer om man har kundaliniresning. Det stämmer inte!

12. Sluta omedelbart med all meditation, yoga, fasta, andningsövningar och andra övningar som syftar till medvetandeförhöjning! De kan öka processen. Det är ett faktum att de flesta får det värre om de mediterar eller på annat sätt sysslar med något andligt. Det gäller även läsning av andlig litteratur och deltagande i andliga grupparbeten. Många har upptäckt att bön ger den största styrkan och hjälpen.

13. Det är en god idé att få bearbetat de saker som kommer upp från det omedvetna, men i det akuta stadiet är många mycket känsliga. Det är ändå mycket att ta hand om just då, så man kanske bör vänta med psykoterapi tills tillståndet är mer stabilt. Men om behovet är akut är det absolut bäst att söka hjälp.

14. I det akuta stadiet, när man upplever extrem trötthet, är det bra att få stöd av en människa som man har tillit till. Att känna sig fullständigt trygg och överlåta ansvaret för det praktiska dagliga göromålen till någon annan för en tid kan vara en lättnad, när man har det eländigt. Och om man saknar koncentrationsförmåga, vilket är den mest vanliga biverkningen, kan denna andra människa hjälpa en att komma ihåg och att följa de här nedskrivna råden.

15. Det kan vara svårt för familj, vänner, och eventuella behandlare i den offentliga sektorn att förstå vad som egentligen pågår. För att undvika total isolering, använd kontaktlistan och dryfta dina problem med andra som har det likadant.

16. Ge tiden en chans. Det sker för rätt många som har plågsamma erfarenheter, att processen lugnar ner sig eller t.o.m. helt avstannar.

 

674 visningar
© Averbis förlag