Kundalini, kortslutningar, risker & information

Informerar om riskerna med konstlade andliga övningar vars syfte, även om man inte är medveten om det, är att nå snabb medvetandeförhöjning.

Skandinavien har många människor upplevt en problematisk kundaliniprocess. Det bildades föreningar först i Danmark och sedan även i Sverige, 1995, för att hjälpa oss själva och andra i samma situation. Nätverken kom i kontakt med tusentals personer som haft kundaliniresning. Det svenska nätverket är numera nedlagt, se förklaring längre ner.
Syftet med nätverken var att skapa ett forum där alla olika synpunkter och infallsvinklar som fanns om kundalinifenomenet kunde behandlas och läggas fram, så att vi kunde få ett mer klarläggande förhållande till vad dessa energier kan innebära.

Kundaliniresning uppträder framförallt som följdverkning av yoga, felaktig meditation (TM, chakra m.fl.), healing, reiki, kanalisering, qigong, kropps- och psykoterapi, frigörande andning (rebirthing), holotropisk andning, pranayama och andra nyandliga metoder vars syfte är medvetandeförhöjning.
Andra områden där det finns stora risker att bli psykotisk eller dra på sig diskarnerade (avlidna) varelser är om man på något sätt förlorar kontrollen, alttså inte är "herre i sitt eget hus", som vid:

En uppmaning med eftertyck till alla yoga- och meditationslärare, andningspedagoger samt andra terapeuter: Skaffa er kunskaper om vilka oerhörda krafter ni har att göra med. Likaledes bör ni informera elever och klienter om den stora risken för kollaps av hjärn- och nervsystemet och för psykoser, vilka kan inträffa utan förvarning. Läs alla artiklar på vår hemsida och se litteraturförteckningen nedan och även bok- och artikellistan.

Den moderna läkarvetenskapen har begränsad kunskap och erfarenhet inom området, och förnekar ofta kundalinienergins förekomst. Sjukdomsbilden är oftast inte känd inom psykiatrin. Det uppstår därför en kommunikations- och förtroendeklyfta mellan läkare och patient. Patienten känner sig oförstådd och ensam, och försöker lösa sina problem själv.

Litteratur:

Många kommer som följd av en kundaliniresning i en omfattande kris, dels andligt, dels socialt, i sitt förhållande till arbete, familj m.m.
Kundalini kan i kosmiskt/universellt perspektiv uppfattas som universums alltgenomträngande elektriska kraft, som existerar i alla skapelser. Kundaliniresning ger problem när den aktiveras när man inte är moraliskt mogen för det , eftersom den i sin utveckling sätter starkt fokus på den ofärdiga fysiska kroppen och det omedvetna området i psyket.


Typiska kundalinisymtom:

 • Brännande värme eller iskalla strömmar som rör sig uppåt genom ryggraden. Eventuellt förnimmelsen av luftbubblor eller en orm som rör sig upp genom kroppen.
 • Elektriska pirrningar i underliv, ryggrad eller huvud.
 • Spänningar eller stelhet i nacken, samt huvudsmärtor.
 • Känsla av övertryck i huvudet.
 • Vibrationer, oro eller kramper i benen eller andra ställen i kroppen.
 • Snabb puls och ökad ämnesomsättning.
 • Störningar i andnings- och/eller hjärtfunktionen
 • Överkänslighet mot ljud, ljus och lukter samt andra människors närvaro.
 • Orgasmupplevelser på olika ställen i kroppen, eller totala kosmiska orgasmer.
 • Mystiska religiösa upplevelser, uppenbarelser och/eller kosmiska glimtar.
 • Parapsykiska förmågor.
 • Ljusfenomen i eller utanför kroppen.
 • Problem med att finna balans mellan dels starka sexuella impulser, och dels en önskan om att leva i upphöjd renhet.
 • Ihållande ångest eller ångestanfall för att man inte vet vad som händer.
 • Sömnlöshet, manisk uppstämdhet eller djup depression. Energiförlust.
 • Försvagad koncentrationsförmåga och minne.
 • Total isolering för att de inre upplevelserna inte kan kommuniceras ut.
 • Upplevelser av besatthet och poltergeistfenomenInbillad upphöjdhetskänsla, en högmodig föreställning att man mitt uppe i alltihopa är en mycket viktig gudomlig person med stort ansvar som Jesus, Jungfru Maria, Ärkeängel eller någon annan andlig mästare eller profet av hög dignitet.

OBS! Man kan naturligtvis ha några av de uppräknade symtomen utan att ha upplevt en kundaliniresning. 

Läs: Strategier vid en för tidigt utlöst kundalini

Det svenska nätverket är nedlagt sedan några år tillbaka

Anledningen är att jag som stod för Kundalininätverket blev överhopad med telefonsamtal både bittida och sent från förtvivlade människor och det inkräktade svårt på mitt privatliv. Det blev för mycket helt enkelt! För du skall veta att det är MÅNGA som har blivit skadade och som söker efter hjälp med ljus och lykta. Deras lärare och "guruer" kan inte hjälpa dem. Det finns nämligen inga patentlösningar och "mirakelbot" på svårartade kundalinisymtom, även om många "terapeuter" påstår det. Alla drabbade har sin egen individuella process, även om symtomen är likartade oavsett metoderna och teknikerna man hållit på med.

Många har också hamnat på psyket pga sina andliga övningar. Orsaken är, som sagt, okunskap bland lärare, "guruer" och "lärjungarna" om vad det är för krafter man leker med. Och när kundalinienergin har gått igång är den svår, ja kanske t.o.m. omöjlig, att få stopp på.

Idag arbetar jag endast med profylaktisk, förebyggande, varningsverksamhet och har därför kvar mina informationssidor på nätet. Någon kanske kan förstå riskerna med sina övningar när de läser mina och andras artiklar och slutar i tid innan det har gått för långt med dem. Eller allra helst; aldrig ens börjar med dem efter att ha läst igenom informationen på hemsidan!

Den kontakt jag idag kan erbjuda är endast mejlkontakt. Och denna verksamhet är bara på försök. Blir mejlskörden för stor är jag tvungen att stänga av funktionen igen. Därför: läs alla artiklar först på mina hemsidor, både på den svenska och den engelska. Du kanske hittar svaren på din problematik redan i informationsartiklarna. Har du sedan, trots genomläsning av allt material, frågor kvar kan du mejla mig. Men det viktigaste råd jag har att ge är att man skall sluta med alla övningar så fort man upplever det allra minsta obehag. Och aldrig börja med dem igen! Aldrig någonsin!

Med vänlig hälsning

Marja S.


Copyright på allt material på denna hemsida innehas av Marja S och respektive författare. Om material används till något annat än påseende från denna hemsida måste tillstånd från Marja S eller författaren inhämtas.

För ytterligare information kontakta:

KUNDALINI KORTSLUTNINGAR
RISKER & INFORMATION
SVERIGE 

Läs fler nya artiklar, personliga berättelser, visdomsord m.m på vår engelska sida
Kundalini - Short Circuits - Risks & Information

Många informativa artiklar hittar man på
Kundalinilänkar

Vi har också en kundalinisida under länken "New Age" hos
Religion.nu

Länkar till många Martinus kosmologi sidor


 

12384 visningar
© Averbis förlag