BÖCKER OM KUNDALINI OCH ANNAT

LITTERATUR PÅ SVENSKA

Arlebrand H. Det okända: om ockultism och andlighet i en ny tidsålder. Författaren och Bokförlaget Libris, Örebro 1992.
Dahlén Ruth Visionär i tjugonde århundradet. Natur & Kultur. Sthlm. 1976.
Källstad, T./
Dahlén Ruth
Levande Mystik : En Psykologisk Undersökning Av Ruth Dahléns Religiösa Upplevelser. Förlagshuset Åsak. 1987. ISBN: 9178300282.
Dahlén R.W. Myter och mantra; om TM och Maharishi. Libris, Örebro 1992.
David-Néel A. Bland mystiker och magiker i Tibet. Alba, Sthlm. 1988.
Edsman C-M. Mystiker i Vällingby. Sveriges radios förlag 1968.
Goel, B. S. Tredje ögat och Kundalini : En självbiografisk berättelse. Regnbågsförlaget AB, 1996. ISBN: 9197230367
Evans-Wentz W.Y. Den Tibetanska dödsboken. (C.G. Jung har skrivit om faran med kundlini-yoga i sin psykologiska kommentar.) Berghs Förlag AB, Sthlm. 1988.
Haich E. Invigningen. Förbundet för Andlig utveckling i Finland, Helsingfors 1990.
Jacobson N-O Liv efter döden. Zindermans, 1971.
Maharaj R.R. / Hunt D. En Gurus död. Normans Förlag, Sthlm. 1980
Martinus Kring min missions födelse
Martinus Kosmiska Glimtar
Martinus Kosmiskt Medvetande
Martinus Meditation
Martinus Vad är sanning?
Martinus Vägen till invigning
Martinus Mänsklighetens öde
Martinus Två slags kärlek
Martinus  Livets Bog I - VII - Världsbild Förlag
Ring K. Livet nära döden. Natur & Kultur, Sthlm. 1991.
Ritchie G. - Sherrill E. Från andra sidan. Harriers Bokförlag, Vällingby 1979.

LITTERATUR PÅ ENGELSKA

 

 

Arundale,G.S.
Kundalini - An Occult Experience The Theosophical Publ. House, London or The Theosophical Press, U.S.A.

Avalon, A.The Serpent Power.The secrets of tantric and  shaktic yoga. Dower, N. Y. 1974

Bucke, R. Cosmic Consciousness. New York: E.P. Dutton.1969.

Chinmoy, Sri.
Kundalini, the mother-power. AUM publications 1992.

Clarke, Isabel
Psychosis and Spirituality. Whurr Publrs., USA, 2000.
ISBN: 1861562020.

Edith Fiore
The Unquiet Dead : A Psychologist Treats Spirit Possession

Goel, B.S.
Third eye and kundalini. Kalpana Press. Delhi 1985.

Haich, E.
Initiation. AURORA PR, 2000. ISBN: 0943358507

Haich, E.
Sexual Energy and Yoga. AURORA PR, 1991. ISBN: 0943358035

Jung, C. G.
The Psychology of Kundalini Yoga: Notes of the Seminar Given in 1932 by C. PRINCETON UNIV PR , 1999. ISBN: 0691006768

Keiffer, Gene
Kundalini, Empowering Human Evolution: Selected Writings of Gopi Krishna. Continuum, 1995. ISBN: 155778745X

Keiffer, G.
Kundalini for the new age. Selected writings by G. Krishna Bantam Books, 1988.

Krishna, G.
Three Perspectives on Kundalini. FIND Research Trust, R.R.5, Flesherton, Ontario Canada NOC 1 EO.

Krishna, G.
The awakening of kundalini. E.P. Dutton, New York, 1975.

Krishna, G.
Ancients Secrets of Kundalini

Krishna, G.
The dawn of a new science. FIND.

Krishna, G.
The Way to Self-knowledge. FIND.

Krishna, G.
The Purpose of Yoga

Krishna, G.
Kundalini - The secret of Yoga. FIND.

Krishna, G.
Higher Consciousness and Kundalini. FIND.

Krishna, G.
Living with kundalini. Read quotation from the book. Shambhala Publ., Boston Massachusetts, 1993.

Krishna, G &Hillmann, J.
Kundalini. The evolutionary energy in man. Shambhala, Boulder & London,1971.

Rabindranath R. Maharaj / Dave Hunt
Death of a Guru. A J Holman Company, Div.of J.B. Lippincott Company 1977.

Martinus
Livets Bog, I-VII (The Book of Life)The Third Testament. Borgen, 1947.
Preface to Livet Bog
The Eternal World Picture I-III
The Fate of Mankind
Meditation
The Immortality of Living Beings
The Road of Life
The Road to Initiation
The Mystery of Prayer
Logic
Marriage and Universal Love
The Ideal Food
The Principle of Reincarnation
The Immortality of Living Beings
World Religion and World Politics
Literature is also avaible in
German, French, Spanish, Russian, Esperanto

Mookejee, Ajit
Kundalini: The Arousal of the Inner Energy. INNER TRADITIONS, 1982. ISBN: 0892810203

Muktananda
Kundalini, The Secret of Life. SYDA, Box 600, South Fallsburg, NY 12779, USA.

Narayanananda
The Primal Power in Man or The Kundalini Shakti. ISBN 87-87571-60-9

Lewis-Paulson, G.
Kundalini and the chakras. Llewellyn Publications Inc., USA, 1991.

Pathak, D.
Kundalini: Energy of Awakening. SOUNDS TRUE INC, ISBN: 1564552926

Romain, P. St.
Kundalini Energy and Christian Spirituality. Crossroad. N.Y. 1994

Sannella, L.
The kundalini experience. Psychosis or transcendence? Integral Publishing, 1987.

Scott, M.
Kundalini in the Physical World. Arkana, 1989.

Sivananda, S.
Kundalini yoga. B.Jain. New Delhi, 1991.

Svoboda, R. E.
Aghora - At the Left Hand of God. BROTHERHOOD OF LIFE INC U.S.A., 1994.

Svoboda, R. E.
Aghora II: Kundalini. BROTHERHOOD OF LIFE INC, 1994. ISBN: 0914732315

Thomas, Kate
The Kundalini Phenomenon
Läs om boken!

White, J.
Kundalini. Evolution and enlightment. Paragon House, 1990.

ARTIKLAR

 

Nr.

FÖRFATTARE

ARTIKELNAMN

 

1

Engelbrecht J.

Gopi Krishna och kundalini. Sökaren 96/2.

 

2

Freij Å.

Kundalini i den svenska vardagen. Sökaren 94/1.

 

3

Johansen Else

Kundalini under lup. (dansk) Nyt Aspekt 94/05

 

4

Johnson B.G.

Specifik meditationspsykos (?) - en analys av nio fall. Svensk Läkartidning 84/37 vol. 81

 

5

Johnson B.G.

Meditation kan leda till psykisk sjukdom. Göteborgsposten 840920.

 

6

Kvist Mikael

Healing på villovägar. Alphaomega 99/2

 

7

Lindbohm D.

Ondskans frestare - Ungdomar experimenterar med "anden i glaset." Utan Gräns 97/2.

 

8

Magnusson S.

Kundaliniyoga, en österländsk hemlighet. Sökaren 92/4

 

9

Martinus

Besatthet mm och konstlade vägar till invigning. Kosmos 90/10

 

10

Martinus

Hur undgår man att bli besatt? Kosmos 90/10

 

11

Martinus

Besatthet. Kosmos 90/10

 

12

Näslund M.

Meditationen gjorde mitt liv till en fasa - nu vet jag varför. Tidning okänd.

 

13

Pullar-Saxe O.

"Tomtar på loftet"- En ny syn på besatthet och exorcism. Kosmos 90/10.

 

14

Silverfall M.

Om österländska metoder- genvägar kan vara senvägar. Ny kultur 96/3 (Förkortad vers. i Sökaren 96/4)

 

15

Silverfall M.

Kundalinisymtom och undersökning av 76 fall med kundaliniresning. Sökaren 96/5.

 

16

Silverfall M.

Fallgropar på den andliga vägen; faror enligt G. Arundale - C.G. Jung - Martinus. Publ. i förkort. vers. Sökaren 97/3.

 

17

Silverfall M.

Besatthet - vidskepelse eller verklighet? Alphaomega 4/99, Den Ny Verdensimpuls 08/99

 

18

Silverfall M.

Qigong- och tai Chi sjukan. 2002-07-22

 

 

 

542 visningar
© Averbis förlag