Kosmologi - sammanställning

Kosmiska glimtar
Kosmiska glimtar är - till skillnad från en "kundaliniresning" som är orsakad av konstlade andliga övningar - helt ofarliga. De kommer till en människa som har övervunnit det mesta av sin "djuriska" mentalitet, blivit ödmjuka och fridsamma i sinnet och inte har någon äregirighet kvar att vilja bli något "stort" vare sig fysiskt eller andligt. De är kärleksfulla till sin natur och verkar i tysthet med att på bästa sätt tjäna mänskligheten.

Utmärkande för en kosmisk glimt är att man bl.a. upplever:

  • sig omhöljd av ett starkt vitt ljus
  • sin egen odödlighet
  • att universum är ett levande väsen och fullkomligt i sin struktur
  • att kärleken är universums grundton
  • att vi alla är en del av "Alltet" eller en gigantisk "Världssjäl"
  • att skapelsens slutfacit är till glädje och välsignelse för allt

En kosmisk glimt kommer oftast bara en gång under ett liv för att sedan, i takt med människans moraliska utveckling genom liv efter liv, återkomma oftare och oftare för att så småningom bli till ett permanent tillstånd, som kallas för kosmiskt medvetande.

Kosmiskt medvetande
Den kosmiskt medvetne har ständig kontakt med universums "visdomshav", och vet vad som är mest kärleksfullt att göra i livets alla situationer. Den kosmiskt medvetne har balans mellan sin maskulina och feminina pol och är därmed ett jämviktsväsen som lever i harmoni med sig själv och med sin omgivning. Det är ett väsen som inte väntar sig världen eller medmänniskorna annorlunda än de just för tillfället är, och älskar opartiskt allt och alla utan undantag.

Döende kulturfaktorer
Är den Österländska kulturen av meditation m.m. vägen till fullkomlighet?
Eller är det den Västerländska dogmatiska kristendomen med syndernas
förlåtelse som kommer att frälsa oss?
Ingendera, skriver Martinus i denna artikel.
Vad är det då?

Reinkarnationsprincipen
Döden ska upphöra att vara ett mysterium

Jungfrufödelse
Föreställningen om jungfrufödelse var en del av forna tiders mysterier

Den kosmiska världsbilden i fickformat
Vad är en världsbild?
Det är en överblick över de grundprinciper på vilka hela naturen, de levande väsendena samt stjärnornas och vintergatornas reaktioner och banor vilar.

Mänsklighetens öde
Följande citat från boken "Mänsklighetens öde" ger ett koncentrerat uttryck för den jordiska mänsklighetens öde eller nuvarande utvecklingsepok.

Tolerans - den allra högsta formen av yoga
Fråga: Hur är det möjligt för någon människa att uppnå den tolerans som Martinus talar om? Det finns många människor som jag inte kan tolerera, än mindre älska, och jag kan inte förstå hur jag någonsin skulle kunna uppnå denna tolerans.

Martinus svar på ett brev från en sjuk
"Lidanden resulterar i den största och mest gudomliga förmågan hos människan, nämligen den humana förståelsen. Denna förståelse kan inte tillägnas varken genom visdom eller intelligens."

Martinus symboler

Paul Brunton on Martinus
Paul Brunton vistades hos Martinus under en femmånadersperiod. Hans ständiga fråga till Martinus var, varför så många människor blev galna av att praktisera de meditationsformer som han undervisade om i sina böcker?

Martinus citat
Här finns många tänkvärda och inspirerande citat

Martinus Quotations
Citat på engelska

Martinus litteratur
Böcker för den som vill fördjupa sig kosmologi

 

581 visningar
© Averbis förlag