Undersökning av 76 fall av kundaliniresning

In English please!

Utförd av Kundalininätverket i Danmark.

Artikel av Marja S

Kundalini Nätverk och Information i Danmark är en ideell förening, som startats av några personer, vilka själva gått igenom en kundaliniprocess. Medlemmarna vill hjälpa sig själva och andra. Man har haft kontakt med cirka 250 personer som upplevt kundaliniresning.
Nätverkets Else Johansen förklarar att de försöker skapa ett forum där olikartade synpunkter kan diskuteras så att kunskapen om kundaliniresning ökar.
Nätverket uppmanar med eftertryck alla yoga- och meditationslärare och andra terapeuter att lära sig vilka kraftiga energier man här har att göra med, så att skadorna vid svåra fall av kundaliniresning kan minskas. I utbildningen bör självfallet också ingå kunskap om hur man hjälper dem som blivit drabbade.

Många tar kontakt med nätverket, sedan de upplevt en kundaliniresning, som orsakat en allvarlig kris med psykiska svårigheter och problem i familj och arbete. Men det finns lyckligtvis också människor som har uteslutande positiva erfarenheter av kundaliniresning, såsom välmående, ökad medvetenhet och kreativitet.

Else Johansen berättar:

- Allt fler människor i nutiden finner att det moderna konsumtionssamhället, som är baserat på materialistiska värderingar, inte gör dem lyckliga. Många vill nå fram till något äkta inom dem själva, något evigt och oförgängligt. Därför har intresset för yoga och meditation samt för psykoterapier och kroppsterapier ökat.
- Vem vill inte gärna lära sig att slappna av i ett stressigt liv? Och kan man på köpet få ett vidgat medvetande och en kosmisk insikt, så som utlovas i annonser, då är det naturligt att många prövar på de här teknikerna, men dessvärre i många fall utan att veta något om de slumrande krafter i människan, som det kan vara farligt att utlösa.

Else Johansen har själv upplevt den riskabla sidan av kundaliniresning.

- Det hände för 22 år sedan, berättar hon. Jag hade hållit på med yoga och andningsövningar i ett års tid. Då skedde något egendomligt. Jag kände mig sexuellt upphetsad direkt efter övningarna och fick känslan att vara "hög", som när man rökt hasch. Några veckor senare kände jag omedelbart efter yogaövningar som en elektrisk ström löpa genom ryggraden upp till hjärnan, där den kändes så skön, att jag bara kan beskriva detta som "hjärnorgasm".
- Under denna tid hamnade jag i en akut psykos, dvs jag förlorade kontrollen. Detta varade dock bara tre veckor och kom sedan aldrig tillbaka. Strömmen fortsatte att löpa uppåt, och när den tilltog i styrka och tidvis kändes brännande och smärtande, gick det ut över min hälsa. Det var som om jag förtärdes inifrån av denna fruktansvärda energi, som brusade genom min kropp och orsakade ett mycket obehagligt övertryck i hjärnan. Då detta hade varat i ett års tid, råkade jag få se en bok av Narayanananda, "Kundalini - urkraften i människan", och där fann jag förklaring på det besynnerliga som hände med mig.
- Senare fann jag andra böcker, de flesta skrivna av indiska yogier. Kundaliniresning och dess följder är ett välkänt fenomen i öst, men det är först under senare år som man blivit uppmärksam här i väst på den här kraften. som kan föra människor till paradisiska tillstånd eller ner i ett helvete av lidande.

Else Johansen fortsätter:


- Kundaliniresning uppträder i synnerhet som en oavsiktlig följd av yoga, meditation, healing och kropps- eller psykoterapi. Bland andra möjliga utlösningsfaktorer kan nämnas födsel, olycklig kärlek, celibat, intensiva studier, fysiska trauman, djup sorg, hög feber samt bruk av droger. Utlösningen kan också ske plötsligt utan påtaglig orsak.
- Då kundaliniprocessen hade pågått i mig i cirka 10 år, var jag alltför medtagen för att kunna försörja mig själv. Jag gick till en läkare och sa: "Det är helt galet, min kundalini har rest sig. Vad ska jag göra?" Och så berättade jag om mitt tillstånd. "Du är djupt psykotisk", sa han. "Nu ska jag hänvisa dig till en bra psykiater. Den energi du talar om, existerar inte. Du lider av allvarliga vanföreställningar."
- Jag fick sjuklön och senare invalidpension med diagnosen paranoid schizofreni utan att först ha varit inlagd för sinnesundersökning. Ingen läkare som jag talade med i samband med min ansökan om pension trodde på mitt tal om kundalini.
- Men i yogalitteraturen fick jag en förnuftig förklaring på det som drabbat mig. Ja, jag fick klart för mig att det hemliga syftet med yoga och meditation faktiskt är att frigöra kundalinikraften. När kundalini når upp till hjärnan, ska den stimulera de hjärnceller som normalt inte används, så att ett förhöjt medvetandetillstånd uppnås.

 

Else Johansen säger vidare att läkares okunnighet om kundalini har lett till sådana diagnoser som hypokondri, verklighetsflykt, hjärninflammation och hjärnförkalkning.

- I ett radioprogram, som jag deltog i, sa en psykiater, att kundalini bara är en idé, som är importerad österifrån med yogan. Folk hör eller läser om det, och så tror de att de har kundaliniresning.
- Men det resonemanget håller inte, fortsätter Else Johansen. Jag har träffat 250 människor med en väldefinierad kundaliniprocess, och ungefär hälften av dem kände inte till kundalini i förväg. Det blev en chock för dem, när processen satte igång. Att de sedan fann en förklaring till det besynnerliga, som hände dem, har hjälpt dem enormt, för det är i alla fall en fördel att veta vad som pågår.

Är det farligt att kasta sig ut i medvetandehöjande tekniker som yoga, meditation, healing och olika fysiska och psykiska terapier?

- Om någon frågar mig om råd, säger jag gärna att om man har småbarn, skall man hålla sig ifrån det, för jag känner fyra kvinnor som på grund av kundaliniresning varit oförmögna att under längre tid ta hand om sina barn. Men jag känner också några, som uteslutande har positiva erfarenheter, såsom lycksalighetskänsla, djupt välbefinnande, ökad energi och kreativitet.

Else Johansen säger också att det är ett problem att yoga- och meditationslärare inte ger sina elever upplysning om att några kan vara disponerade för kundaliniresning och att detta kan vända upp och ned på deras liv. I en undersökning rörande kundaliniprocessen hos 76 personer visade det sig att 42 av dem aldrig av sina lärare i yoga och meditation blivit informerade om kundalinikraftens existens. Det visade sig också att deras lärare i de flesta fall inte kunde ge någon hjälp överhuvudtaget.

- En kundaliniresning utvecklar sig aldrig på samma sätt hos två skilda individer, vilket återspeglas i de olika diagnoser de fått, fortsätter Else Johansen. 8 fick veta att de var psykotiska, 8 fick diagnosen schizofreni, 7 gränspsykos, 7 ångestnevros, 3 manodepression, 2 hypokondri och 2 hjärninflammation.
- 32 av de undersökta hade varit inlagda på psykiatrisk klinik, 3 på neurologisk avdelning. 12 kunde klara sig med poliklinisk läkarhjälp; flera av dessa fick under perioder sjukbidrag. 24 lever nu på invalidpension.
- Det finns en förståelseklyfta mellan patienter och läkare, poängterar Else Johansen. Patienterna känner att de sitter i väntrummet och själva ställer den rätta diagnosen, kundaliniresning, men när de kommer in till läkaren måste de skifta sin världsbild och människosyn till läkarens - och där existerar inte kundalinikraften.
- 17 av de undersökta personerna erkänner att de haft självmordstankar, för det har känts omöjligt för dem att leva med en aktiv kundalini. En har tagit livet av sig. I en intervu en kort tid innan han dog sa han: De gånger jag var inlagd hade jag som en glödande järnstång i ryggen, och mitt huvud höll på att brinna upp. I hans fall skedde kundaliniresningen på grund av olycklig kärlek.
- Det finns meditationslärare som gett råd till personer med kundaliniproblem att meditera ännu mera. Det är som att släcka en eldsvåda med att hälla på bensin. Det är mycket svårt att hejda en skenande kundalini. En kvinna hade nytta av ganska våldsamma yogaövningar, men generellt brukar yoga bara förstärka processen. Några har haft glädje av healing, medan andra fick det värre.
- Utifrån mina erfarenheter vill jag råda till den största försiktighet. En terapiform som gagnar den ena, kan göra det värre för den andra. I det akuta stadiet är det bra att sysselsätta sig med jordnära ting. Matlagning är en fin terapi, och det är bra med tung, närande kost. Långa promenader och trädgårdsarbete med försiktighet är bra, eftersom det ger jordförbindelse. Och det är klokt att undvika andliga ting i det akuta stadiet.

Else Johansen har tillsammans med andra som upplevt kundaliniresning sammanställt en lista över de mest typiska symptomen:

 • Brännande värme eller iskalla strömmar, som rör sig uppåt genom ryggraden och i de flesta fall når upp till huvudet.
 • Ibland förnimmelse av luftbubblor eller en orm som rör sig upp genom kroppen till huvudet.
 • Vandrande smärtor överallt i kroppen.
 • Pirrningar i underliv, ryggrad eller huvud.
 • Spänningar eller stelhet i nacken samt huvudsmärtor.
 • Vibrationer, oro eller kramper i benen och andra ställen i kroppen.
 • Snabb puls och ökad ämnesomsättning.
 • Överkänslighet för ljud, ljus och lukter och andra människors närvaro.
 • Orgasmförnimmelser på olika ställen i kroppen eller totala kosmiska orgasmer.
 • Mystisk-religiösa upplevelser, uppenbarelser och/eller kosmiska glimtar.
 • Parapsykiska förmågor. Ljusfenomen i eller utanför kroppen.
 • Problem med att finna balans mellan starka sexuella impulser och önskan att leva i upphöjd renhet.
 • Ångest för att man inte vet vad som sker.
 • Sömnlöshet, manisk uppspelthet eller djup depression. Energiförlust.
 • Försvagad koncentrationsförmåga och sämre minne.
 • Total isolering för att de inre upplevelserna inte kan delges andra.

OBS! Man kan naturligtvis ha några av de uppräkande symptomen utan att ha upplevt en kundaliniresning.

Copyright Marja S 1996 All rights reserved

Hela undersökningen; dansk artikel

 

 

 

538 visningar
© Averbis förlag