Alice Bailey om riskerna med andningsövningar

"Den sökande som missbrukar kunskap, hänger sig åt sådant som "utveckling genom andningsövningar" eller koncentration på centren kommer oundvikligen att misslyckas i sin strävan att nå porten och får betala priset i sin kropp genom sinnessjukdom och olika fysiska sjukdomar."
Invigning; Alice A. Bailey

Och i boken "Ockult meditation" skriver hon om risken för vansinne:

"Denna olycka kan man ofta finna hos allvarliga studerande som framhärdar i att på ett oklokt sätt pressa sig eller som försöker att oförsiktigt väcka den heliga elden genom andningsövningar och liknande ting. De får betala priset för sin dumdristighet genom att förlora sitt förstånd. Elden stiger inte i sin riktiga geometriska form, de nödvändiga trianglarna bildas ej, och den elektriska vätskan rusar uppåt med allt större hetta och hastighet och bränner bokstavligen helt eller delvis bort hjärnans vävnader, och orsakar på så sätt vansinne och ibland död."

192 visningar
© Averbis förlag