Om healing, reiki, qi-gong m.m.

Jag blev förvånad och överraskad för en sisådär tio år sedan när telefonsamtalen och mejlen började droppa in från människor som hade blivit skadade genom healing, reiki och även qi-gong.
Jag funderade mycket över orsaken till detta och har forskat om kundalinifenomenet under sjutton års tid samtidigt som jag har läst Martinus kosmologi på så gott som heltid. Här är en liten sammanfattning om vad mina efterforskningar har gett.

Ordet Reiki är japanska och översätts med "den universella livskraftsenergin". På indiska kallas den för prana, på kinesiska för qi, på japanska för chi och som har betydelse "ande" och "livskraft" osv. Det är en kraft eller energi som anses finnas i varje levande varelse i mindre eller större grad, och som befrämjar individens fysiska och mentala balans och hälsa.
Den danske författaren Martinus kallar den för intuitionsenergi.
Det är den energin som alla "healers", helbrägdagörare, försöker kanalisera, även om de flesta är omedvetna och okunniga om den. Det är nämligen den enda energin som kan genomtränga alla de andra energierna i vår kropp och påverka dem, enligt de andligtvetenskapliga böckerna Livets Bog 1-7 och Den eviga världbilden 1-4.

Om man lyckas genom koncentration att kanalisera ner en del av denna oerhörda kraft och inte är fri från sina lägre tankeklimat kan man ödelägga hela sitt nervsystem. Och även sina klienters. Vi kan ju ha mörka fläckar i vår aura, enligt Martinus, som är öppningar för karmavågor, verkningar av tidigare orsaker och handlingar, och som varken vi själva eller de som skall "heala" oss kan "se" eller göra något åt endast med hjälp av handpåläggning utifrån. Även om många påstår något annat.
Att bli frisk och lycklig är en utvecklingsfråga inom varje människa och sker genom lidandeserfarenheter och nästakärlekens framskridande hos individen. Det kallas för "egots död", dvs. eliminerandet av de djuriska kvarvarande tendenserna i vårt sätt att vara, handla, tänka och vår kosthållning.
Martinus förklarar:

"Den (intuitionen) kan inte vara samman med den djuriska principen i människan, den djuriska naturen måste vara avlägsnad, någorlunda - annars blir det kortslutningar i mentaliteten, och det är det som kan ske vid olycklig, vid konstgjord uppträning, vid konstgjord meditation kan det uppstå kortslutning i medvetandet. Det skall man inte inlåta sig på, man skall bara vänta, tills den kommer av sig själv, när man är utvecklad till att få den. Och så när denna intuition kommer, ja så kommer man liksom jag att få upplysning om alla dessa ting, man kan inrikta sitt medvetande på det och man kan uppleva dessa ting liksom man upplever de dagliga fysiska tingen. "
Ordagrant översatt citat från Martinus bandföredrag "Världssituationen" 13/1 1969.

Det är också därför det är farligt för oss att bli arga ju mer utvecklade vi blir, för när intuitionsenergin ökar kan "vredesgnistorna" orsaka ordentliga "bränder", kortslutningar och hjärtinfarkter i vår organism som blir allt mer förfinad genom vår moraliska humana andliga växt.
Visst kan vi lära oss "heala", men till det krävs både högre moral, kunskap om människans psykiska och fysiska struktur och kunskap om de högre andliga energierna och deras verkningar. Det kan man inte lära sig på kurser i vare sig reiki, qi-gong eller andra healingkurser, därav alla "olycksfall i arbetet".
Och en tankeväckande synpunkt som jag läste om i en bok av en känd indisk guru, Sri Chinmoy, är att healern bör veta om det är Guds vilja att personen skall bli "helad" annars går healern emot de kosmiska lagarna. Han menar att det egentligen är Gud som har en upplevelse genom denne person även om den är smärtsam. Och enligt Martinus är det en forcerad utveckling denne person går igenom. Läs gärna "Svar på ett brev från en sjuk".

Jag var en gång och lyssnade på en av världens främsta healers, Matthew Manning, och han sa att man kan inte "mirakelheala" någon om det inte är förenligt med den människans andliga utveckling att bli frisk, och det var mycket, mycket sällsynt, menade han. Detta bekräftas av Martinus. Vi kan inte hoppa över någon klass i "livets skola".

Läs gärna "Upplevelser i Reikihealing" på vår hemsida
Och Qigong- och Tai Chi sjukan

Jag har många fler berättelser, men har inte lagt ut dem på nätet ännu. Jag hörde också från en kosmologiintresserad, som är psykolog, att han hade haft en patient som blev psykotisk av reiki och var självmordsbenägen en lång tid efteråt.
Det verkar som om besättelse är en dominerande "biverkning" vid healing och reiki, att döma av de brev och samtal jag har fått.
Jag har själv blivit utsatt för besättelseförsök under en andningssession i frigörande andning och min berättelse kan du också läsa på ovan nämnda sida. Jag kom emellertid ur upplevelsen med bara förskräckelsen som erfarenhet, medan många andra hamnat på psyket.

Det som är så förrädiskt med alla dessa konstlade andliga övningar är att de ger mycket positiva reaktioner i början, men på bråkdelen av en sekund kan livet förvandlas till ett rent helvete, som det kan ta många inkarnationer att bli frisk ifrån.
Det finns ofta inga varningssignaler för den okunnige, men om man sätter sig in i de österländska lärorna så finner man här och där att det finns starka varningar för att man kan bli sinnessjuk av yoga och yogabesläktade metoder dit reiki, qigong och tai-chi hör hemma. Varför de är farliga, förklaras inte, men det har Martinus förklarat väldigt tydligt. För hans analyser handlar om det som indierna i årtusenden har sökt svaren på men inte lyckats p.g.a. att deras teorier är baserade på religion och symboliska berättelser och de gamla lärorna om yoga har ingen längre grundläggande kunskapen om, för de vidarebefordrades muntligen från början innan de började nedtecknas i skrift långt senare. Det är ju lätt att förstå att mycket har därmed fallit bort på vägen.
Och enligt indiern Gopi Krishna, som själv höll på att dö av sina "brand"-upplevelser i yoga och meditation, finns det inte längre några gurus ens i Indien som har de rätta kunskaperna om yoga, än mindre då här i väst.
Och enligt honom är det endast en handfull yogin som har haft framgång i sina yogaövningar under de årtusenden som dessa övningar har praktiserats i Indien.
Mer om allt detta kan ni läsa mer om på vår engelska sida Kundalini – Risks & Information

Droger skadar våra andliga kroppar och de psykedeliska upplevelser som man får under en "drogtripp" eller en för tidigt utlöst "kundaliniresning", vilka liknar varandra, kan aldrig jämföras med riktiga andliga upplevelser, dvs. kosmiska glimtar! Läs artikeln: "En gurus död"

Och detta bekräftas av Martinus i boken "Den intellektuelle kristendom" st. 89. Min översättning till svenska:

"Man försöker också att framkalla högre medvetandetillstånd genom felaktiga meditationer, som också kan föranleda en nästan lika psykiskt ödeläggande verkan på de kosmiska organen som narkotikaämnena. Vissa av dessa ämnen kan som förut nämnt ibland förorsaka farliga, salighetsliknande psykiska upplevelser. Felaktiga och skadliga meditationer försöker man också med. Men det finns absolut inte några som helst ämnen, som kan förvandla den mer eller mindre ofärdiga människan till ett ljusets väsen med kosmiskt medvetande och att framträda som ett kristusväsen, som är ett med Gud eller utgör människa till Guds avbild, till att vara honom lik."
(hela citatet finns att läsa Om felaktig meditation och drogupplevelser)

Och avslutningsvis kan det vara värt mödan att ägna dessa ord en tanke, om man blir nyfiken på dagens utbud eller "smörgåsbord" av olika slags old-age-terapier, gurun, mästare eller lärare:

"Var och en som söker visa människorna en annan väg till freden och fullkomligheten än den absoluta nästakärlekens väg, han hör till de 'falska profeter" som Kristus varnade mänskligheten för." Livets Bog VI, st. 2009

Det finns alltså inga genvägar och de konstlade andliga övningarna är ett försök att tränga in objuden i "Guds rike", där harmoni och renhet råder, utan att vara "ren" först i sina tankar och handlingar. Den som verkligen har kommit långt i sin utveckling har inte tid med sådana egoistiska övningar för hon/han arbetar i det tysta helt altruistiskt med att vara till glädje och välsignelse för allt och alla, dvs. helheten.
Men det står ju naturligtvis fritt för var och en att välja sin egen väg och experimentera, för alla vägar leder ju rätt till slut även om man tar en omväg som kan ge en de välbehövliga lidandeserfarenheterna. För vi får ju alla ta konsekvenserna av våra handlingar. Och enligt de kosmiska lagarna kan ingen snirkla sig in i "himmelriket" utan att ha "bröllopskläderna" på, dvs. vara helt ren i både tanke och handling.
Läs också andras uttalanden om risker på vår engelska hemsida här.

© Kundalini Nätverk & Information Sverige All Rights Reserved

229 visningar
© Averbis förlag