År 2010-04-08 ställde jag seriösa frågor på tidningen Nära

År 2010-04-08 ställde jag seriösa frågor på tidningen Näras hemsidas forum till redaktionen

Jag hade köpt två nummer av den nya tidningen och började uppleva innehållet som oroväckande flummigt. Så jag bestämde mig för att ställa lite frågor i deras forum:

Hej Redaktionen för tidningen Nära!

Jag ställde några seriösa frågor på förra sidan och skulle uppskatta svar på dessa från redaktionen:

"Kommer ni att behandla någon kritisk granskning överhuvudtaget om riskerna med andliga övningar och terapier? Eller kommer det bara vara positivt klingande reklamsidor för olika medier och terapeuter?

Kommer de som - i sin okunskap om ”det andliga” - drabbats olyckligt av att ha ”ätit av det andliga smörgåsbordet” att överhuvudtaget tas upp? Eller blir det även i fortsättningen bara en reklamtidning för olika sorters old-age eller new-agemetoder?

Kort sagt; är syftet med tidningen att informera och sprida seriös kunskap om det andliga, eller är syftet en tidning som ger helt okritisk publicitet åt olika andliga övningar och terapier?

Mvh
Marja
Kundalini Risker & Information i Sverige
Kundalini - Short Circuits - Risks & Information"

Svar från Tidningen Nära:

Hej Marja. Nära är en tidning för alla som är intresserade av eller nyfikna på andlighet. En tidning som ska ge vägledning, tröst, glädje. Och där vi informerar om lika vägar att komma i kontakt med seriösa medier och utbildningar för den som vill gå vidare. Tidningen är öppen för alla som har en tro på andlighet. Och för dem som är skeptiska. Vi skriver lika gärna om kritisk forskning som om den som haft en positiv andlig upplevelse. Men helt logiskt är det förstås så att de flesta artikelförslag och önskemål vi får till tidningen, handlar om det som är bra och spännande med andlighet. Det är inte konstigare än att en vintidning skriver mer om positiva vinupplevelser än om alkoholens baksidor. Mvh Redaktionen

Jag svarade tillbaka:

"Hej ”Redaktionen” för tidningen Nära!

Tack för att ni svarade!

Nu är det ju allom bekant att alkohol orsakar stor skada på människors hälsa, relationer, arbete och leder i många fall även till döden.
Det är kanske inte lika bekant för andliga sökare att ”det som är bra och spännande med andlighet” också kan leda till oerhört svåra fysiska och psykiska lidanden för människor och även leda till självmord och död.

Under alkoholreklam skall det finnas varning om alkoholens skadliga och dödande effekter.

Därför vore det önskvärt att man i en tidning som vill verka seriöst också fördjupar sig i de andliga övningarnas baksidor. För de finns, även om de flesta utövare idag är helt okunniga om det. Vilket beror på att man inte fått information om dessa negativa effekter av sina gurun, lärare, terapeuter, healers m.m, som inte heller lärt sig de andliga energiernas kosmiska lagar.
Just därför finns det en stark uppmaning på vår hemsida till alla yoga- och meditationslärare, healers, medier och andningspedagoger samt andra terapeuter: Skaffa er kunskaper om vilka oerhörda krafter ni har att göra med. Likaledes bör ni informera elever och klienter om den stora risken för kollaps av hjärn- och nervsystemet och för psykoser, vilka kan inträffa utan förvarning.

Att vara och verka som medium är inte heller riskfritt. Det vet alla seriösa, ansvarsfulla och verkligen kunniga medier. Och de marknadsför aldrig sitt mediumskap som ett medel till inkomstkälla genom att erbjuda sig att lära ut ”mediumskap” på kurser och dylikt. Är man seriös vet man att det inte är något som kan läras ut till okunniga människor som på detta sätt kan komma till skada.
Läs gärna en intressant artikel om ”Den mediumistiska vägen” på vår hemsida."


Jag fick inget svar!

Och jag har inte sedan dess köpt deras tidning förrän nu nummer 3-2014 när jag såg deras braskande rubriker "Tema YOGA". Blev nyfiken på om det var seriösa artiklar eller positiv propaganda. Här kan du läsa vad jag fann.

Marja

239 visningar
© Averbis förlag