Är yoga en religion?

Nu har Skolinspektionen godkänt att yoga får undervisas till barn i skolorna. Trots protester från en förälder och andra som uppmärksammat ärendet.

Jag blev uppmärksammad på den pågående debatten av en kvinna, som är mycket insatt i österländsk religion, att yogans vara eller icke-vara i skolorna diskuterades hos Skolinspektionen. Och att man körde en debatt hos Belinda Olsson i TV1 den 4:e oktober om detta.

En man hade nämligen anmält en skola till Skolinspektionen för att de lärde ut yoga och reciterande av mantrat 'AUM' (eller 'OM') till barnen. Han hävdade att yoga är religion och skolan ska vara fri från religiösa inslag för det kräver skollagen. Nu verkade Skolinspektionen avhandla det väldigt fort, för redan 23:e oktober kom ett beslut att yoga får undervisas i skolan för:

"Skolinspektionen bedömer att utövande av yoga i de fall där fokus ligger på hälsa och välbefinnande, utan inslag av bekännelsekaraktär, är att betrakta som icke-konfessionell.
Utredningen visar att Stockholms kommun, som ansvarar för skolan, har följt bestämmelserna om att utbildningen ska vara icke-konfessionell. Skolinspektionen avslutar nu ärendet."

http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Nyheter-Anmalningar/Ingen-kritik-i-yoga-arende/

De fick stöd av Erik af Edholm, docent och forskare inom Sydasiens religioner vid Stockholms universitet, som anser "att anmälaren överdrivit eftersom yoga i dag inte är ett religiöst uttryck utan att betrakta som en form av gymnastik".

Jag hann inte själv skriva till Skolinspektionen, vilket jag hade tänkt, att yoga enligt indierna själva anses vara ett komplement till deras religion och har alltid ansetts vara det. I alla fall enligt den indiske forskaren och grundaren för forskningscentret "The Kundalini Research Foundation", Gopi Krishna, och han borde ju ändå veta bäst:

"Properly speaking, Yoga is an adjunct to religion and has always been treated as such in India, the country of its birth. The word Yoga is derived from the Sanskrit root yuj, which means to yoke or join. As such, Yoga signifies the union of the individual soul with universal Consciousness or, in the language of the Upanishads, with the untreated, all pervading Brahman. In other words, the spiritual practices, classified under the general name Yoga, constitute different methods for the attainment of spiritual objectives, for verifying the doctrines formulated by prophets and sages, and for experiencing the Transcendent. Yoga is not something different or divorced from religion. It is the experimental part of it, offering ways and means to the properly qualified aspirants, prepared to undergo the discipline and to follow the methods suggested, to prove for themselves the validity of religious doctrines and the results attained by those who successfully pursued the path prescribed."
"Basically Yoga is nothing more or less than systematized concentration. Fixity of attention, whether on a God or a goddess, on a symbol or a diagram, on the void or any material object, or whether on a mantra or any particular region of the body, is the main exercise of every ancient form of Yoga. It is at the same time the invariably met cornerstone of every religious discipline and occult practice known to man. The aim of concentration is to stimulate a dormant reservoir of psychic energy to feed the brain."

"The rigorous disciplines of Yoga, the control of breath, regulation of food, sleep, and bodily activity and concentration of mind are all methods for the utilization of certain dormant bodily forces to cause the organic changes that predispose to mystical consciousness."

Citaten från boken "The Secret of Yoga" av Gopi Krishna

AUM, eller OM är universums ursprungsljud från vilken alla andra ljud härstammar. Att recitera AUM är att åkalla universums skapare, för OM är Brahma. Brahma är skaparguden inom hinduismen. Att åkalla Brahma dvs. skaparguden är en religiös ritual.
Att uppmana barn till att genom andliga övningar som yoga lära sig sammanfoga sitt medvetande med Guds medvetande är väl religionsundervisning om något. Även om inte yogaläraren - som såg ut som ett frågetecken i debattprogrammet - kände till syftet och målet med yoga. För hon, liksom så många andra yogalärare, har inte förstått den djupaste innebörden med yoga. De brister i kunskap om den religiösa innebörden i yogaövningar. Och det gör nu också Skolinspektionen, för de sätter sig inte in i vad yogans syfte och mål är, och att man kan bli både fysiskt och psykiskt sjuk av yoga. Trots att de fått länkar av kvinnan, som skrev till mig genom min hemsida, till bl.a. dessa sidor (och även andras varningssidor):

Läkare om risker med konstlade andliga övningar och terapier
Väck ej den kundalini som sover!
Meditation kan leda till psykisk sjukdom
Qigong- och Tai Chi-sjukan

Nu får man ju innerligt hoppas att inte en massa föräldrar med sina barn börjar vallfärda till vårdcentraler och BUP för att deras barn börjar bete sig underligt. För läkare och psykiatrin kommer inte kunna förklara för dem att de skall sluta med yogaövningarna. De tror ju att alla åkommor har en fysisk orsak. Att människan är ett andligt väsen och att det finns mycket fördolt mellan himmel och jord, som vi ännu inte begriper, är fantasier enligt den etablerade sjukvården.

Låt oss nu innerligt hoppas att barnen inte kommer att ta skada av yogaövningarna och mantrareciterandet! Låt oss hoppas att de inte har ro att koncentrera sig tillräckligt mycket på övningarna så att de drabbas av svåra biverkningar som vuxna drabbade vittnar om från världens alla hörn. Barn är andligt öppna långt upp i åren och kan inte värja sig lika väl som vuxna. Dessutom kan man inte kräva av barn att de skall förstå vad de sysslar med när inte ens de vuxna känner till meningen, syftet och målet med yoga. Och barn kan inte sätta ord på sina upplevelser om det börjar kännas obehagligt för dem under yogaövningarna eller efteråt. De förstår ju inte vad som händer och det gör inte många av de vuxna yogautövarna heller. Förrän det är för sent.

Det är skrämmande att Skolinspektionen klubbat igenom tillåtelse av yoga för skolbarn i sin okunskap om riskerna med konstlade andliga övningar från österländska religionsläror!

Läs också om västerlänningars tilltro till österländska gurus, och vår naiva tilltro till allt mystiskt österländskt. Och se dokumentären "Guru lurifax". Programmet finns tillgängligt t.o.m. 29 apr 2013.

Marja

379 visningar
© Averbis förlag