Den mest ofarliga och verksamma yogametoden som finns

I en artikel berättar Mogens Møller, som var sekreterare åt den danske författaren Martinus en tid, att det hände att människor frågade Martinus om han rekommenderar någon form av yoga eller meditation. Møller minns då ett speciellt tillfälle då någon frågade Martinus om han kunde rekommendera någon riktigt bra yogametod varmed Martinus svarade:

Ja, ni kan sätta er på morgonen och kvällen och tänka kärleksfullt på alla de människor som ni inte kan tåla. Bara fem minuter.” Och han tillade med ett leende: ”I början kommer ni kanske tycka att det är en lång stund, men det är till större nytta än människor anar.

Och Møller berättar att med hänsyn till meditation uttryckte Martinus öppet att man inte vinner något med att uppöva tankekoncentration, om inte kärleken till Gudomen eller till ens nästa redan finns tillstädes. För Martinus var förståelsen och handlingen lika viktiga, men de skulle också ledas av kärlek och sann ödmjukhet. Det är förlåtelsen och förståelsen av våra ”fienders” handlingar mot oss som leder oss till inre frid och frihet.
Genom den friheten att förlåta och älska sina ”fiender” kommer människan att nå den fullkomliga frihet, som resulterar i det ”fria öde”, som är frigjort från mörk karma, och det leder därmed till kosmiskt medvetande eller det medvetande som är ”hos Gud”, tillägger Møller.
Vårt samfund idag, med all dess teknik, vetenskap, industrialism osv., är till stor del ett resultat av tankekoncentrationer utan kärlek. Vilket inte betyder att vi skall undvara maskiners och naturkrafternas hjälp, utan vi skall lära oss att använda dem utan profittänkande och avsaknad av överblick om deras verkningar på längre sikt, skriver Mogens Møller.

Allt detta finns att läsa i den danska artikeln: ”Væren og tilblivelse” under rubriken ”Den indre oplevelses lyse og mørke sider” av Mogens Møller i Kosmos nr 2/1972.

Och jag vill tillägga att det finns ju egentligen inga fiender i ordets rätta bemärkelse, utan alla människor vi möter och deras beteende mot oss är vårt eget öde. De är ekon och speglar av vårt eget beteende från tidigare- eller detta liv. En läxa som vi skall lära oss är att det gör ont att handla kärlekslöst mot vår omgivning. Allt kommer nämligen tillbaka som en bumerang – även det goda. Det är en kosmisk ödeslag, enligt Livets Bog - Det Tredje Terstamentet.

Marja S

© Kundalini Nätverk & Information Sverige All Rights Reserved

262 visningar
© Averbis förlag