Om det farliga Hathayoga och Kundaliniyoga

Om desinformation och reklam för yoga i tidningen NÄRA nr 3-2014


I det senaste numret (3-2014) av tidningen ”Nära” går man hårt ut med positiv propaganda för yoga under ”Tema Yoga”-parollen.
Redan på sidan tre diskuterar medarbetaren Benny Rosenqvist och chefradaktören Madeleine Walles om yoga:

Benny: Jag har tränat hatha yoga i flera år, det är en väldigt långsam yogaform. Eftersom jag lever väldigt snabbt behövde jag dra ner tempot, så hatha yoga är för mig ett sätt att möta min själ.

Min kommentar om riskerna med hathayoga:

Hathayoga är ingen ”väldigt långsam yogaform” utan en intensivyoga som kräver våldsam ansträngning och som starkt betonar vikten av att få en fullständig kontroll av kroppen. Hathayoga är precis som Kundaliniyoga en av de farligaste yogaformerna. Bådas syfte är att aktivera kundalinikraften. Att den kan leda till sinnesjukdom och psykoser är vida känt bland österlänningar, men inte lika känt här i väst:

Hatha Yoga

"The fact that Hatha Yoga practices can lead to insanity is widely known in India and, to some extent, even in the West. The term "mastana" in Persian and "avadhoot" in Sanskrit is applied to an initiate whose entry to higher dimensions of consciousness is attended with loss of worldly sense to an extent as to be oblivious of his behavior or, in other words, who while attaining to higher perception loses control over himself. Cases of this category can be met in India and, probably, in other places also. All this association of Kundalini and its products with possible derangement of mind, during the course of practice and even later, can definitely mean, even if we disbelieve other things, that the practices of Hatha Yoga or the arousal of the Serpent Power can have such a drastic effect on the body and the brain as to cause unhingement (förvirring, störning) of reason in some practitioners. Apart from every other consideration, does not even this issue provide a strong incentive for an earnest scientist to start an investigation on this type of Yoga? If the practices or the alleged arousal of the power can, in some cases, lead to psychosis, looked at from the other angle, can it not be possible that the spontaneous arousal of the power, brought about by genetic factors in an unadjusted system, is a fertile cause for many forms of insanity and other mental or nervous disorders?"
(…)
In Hatha Yoga the breathing exercises are more strenuous, attended by some abnormal positions of the chin, the diaphragm, the tongue, and other parts of the body to prevent expulsion or inhalation of air into the lungs in order to induce a state of suspended breathing. This can have drastic effects on the nervous system and the brain, and it is obvious that such a discipline can be very dangerous. Even in India, only those prepared to face death dare to undergo the extreme disciplines of Hatha Yoga."

Indiern Gopi Krishna från boken “The Awakening of Kundalini (min fetstil)


Hatha betyder ha=sol och tha=måne. Och i hatha yoga strävar man efter att betvinga och balansera dessa två konträra, men kompletterande element, som representerar det maskulina och det feminina, styrka och flexibilitet.
En annan som studerat de österländska religionerna och filosofierna är Gottfried de Purucker (1929-1942) Han skriver:

”Hatha-yoga är en metod att uppnå kontroll över de lägre psykiska förmågorna genom olika former av asketiska övningar som kräver ett paralyserande av de fysiska och psykiska funktionerna genom drastiska metoder. Yogin uppnår detta fullständiga försjunkande i sig själv genom att tillfälligt upphäva sina livsprocesser och förorsaka en kortslutning av vissa praniska energier i sin astrala-fysiska kropp. Det torde vara helt klart att denna övning är såväl mentalt och fysiskt farlig som andlig begränsande, och således avråder alla äkta ockulta skolor entydigt från den. Vissa förmågor kan faktiskt förvärvas på detta sätt, men jag upprepar, de utgör förmågor av allra lägsta slag och medför ingen bestående välsignelse, och dessutom utgör de ett hinder för den andliga utvecklingen.”
Och han tillägger:
”Därför gör alla former av den lägre yoga, som nu håller på att bli så populär i Västerlandet genom kringresande "yogiers" s.k. undervisning, vanligtvis mer skada än nytta.”

Från artikeln ”Meditation och yoga” av G de Purucker

Mer läsning om en hathayoga-utövare finns här: Hatha Yoga and its dreadful effects

Det finns många olika yogaformer i Indien, varav Hathayoga och Kundaliniyoga hör till de farligaste.
Och som Gopi Krishna påpekar att t.o.m. i Indien är det bara de som är förberedda att möta döden som har mod nog att genomföra de extrema tuktövningarna i Hathayoga.

Nu håller många yogaanhängare här i väst på med att egenmäktigt lägga till och dra ifrån innehåll från ursprungsformerna i dessa yogametoder, (om det nu finns några sådan kvar efter att ha "vandrat" och traderats muntligen från mästare till lärjunge i hundratals år). Och de ge dem nya namn som Ashtanga Yoga, Power Yoga, Mediyoga m.m., men de härstammar alla från den farliga Hathayogan eller Kundaliniyogan.

Tillbaka till sidan tre i tidningen Nära. Chefredaktören frågar vidare:

Madeleine: Finns det några faror med yoga?

Benny: Inte några stora faror. Bara om man är psykotisk eller mår dåligt psykiskt, då bör man vara försiktig med kundaliniyoga. Men en bra yogalärare ser på dig att den formen av yoga inte passar dig just då.

Ovanstående svar är fullständigt missvisande. Då har man inte förstått yogans syfte, mening och mål. Läs Om yoga och yogabesläktade konstlade andliga övningar.

Jag har fått mail från hundratals yogautövare som varit hur friska som helst innan de började med yoga och meditation. Det är yogaövningarna som gör människor psykotiska. Och det som kallas psykoser handlar om besättelse av osynliga diskarnerade varelser. Läs mer under menyn Kundalini & Besatthet

Och om någon skulle vara psykosbenägen, det kan inte ens den mest erfarna psykiater bedöma. Varför skulle då en lekman? Som faktiskt en yogalärare är, som bara gått och lärt sig gymnastiska yogaställningar och vet ingenting om yogans djupaste österländska religiösa syfte och mål, eller de stora riskerna för urspårningar som är vanliga bland yogautövare. Och som dessutom bara har en kort utbildning på 120 timmar varav endast 40 är schemalagd kurs hos en annan instruktör. Övrig tid är hemstudier, egna yogaövningar och eget arbete med egna patienter/klienter. Skrämmande! Läs om fallgroparna

Nej, inte ens Benny Rosenqvist kan veta om inte han eller någon annan är instabil eller psykosbenägen, för sådant syns inte utanpå en människa. Psykosen kan bryta ut på bråkdelen av en sekund hos en yogautövare, utan någon som helst förvarning — varken för den drabbade eller yogaläraren.

Går vi sedan vidare i tidningen så kan man läsa på sidan 40 att ”Basen i medicinsk yoga är kundaliniyoga”! Skrivet av en sjuksköterska som menar att det finns över 70 sjukhus och vårdcentraler där man använder sig av medicinsk yoga.

Sedan läser vi på sidan 47 en kort presentation om Göran Boll som arbetar med medicinsk yoga. Han är huvudlärare i Kundaliniyoga-lärarutbildningen i Stockholm och utvecklingsansvarig på ”Institutet för medicinsk yoga”.
På frågan ”Finns det något negativt med yoga?” svarar han:

Yogaövningarna är kraftfulla. Detta innebär att man behöver vara lugn och inkännande i sitt utövande och inte gå in i prestation. Då finns det risk, precis som i all annan träning, att man kan skada sig.”

Det vore väl den naturligaste saken i världen att intervjuaren då ställer frågor om hur ”man kan skada sig”! Men icke. Hon går istället vidare och frågar ”Kan alla utöva yoga”? Varmed Boll svarar:

”Alla kan inte utöva alla former av yoga, men alla kan utöva någon form av yoga.
I MediYoga lär vi ut yoga till små barn och till 90-åringar, och alla grupper däremellan.”

Inte heller här kommer någon följdfråga eller önskan om vidareutveckling om vilka former av yoga som ”alla inte kan utöva”!
Som man kan förstå av det ovanstående finns det ingen information alls i tidningen Nära om riskerna med yogaövningar, inte ens om den farliga kundaliniyogan. Tvärtom är det bara positiv propaganda i flera artiklar från s.k. yogainstruktörer. Som skall vara experter efter 120 timmars utbildning varav en vecka är schemalagd och övrig tid självstudier och egna övningar. Var finns då den erfarne yogaläraren som borde närvara stand-by och handleda eleven och vara vaksam under dennes 80-timmars egna yogaövningar och klientarbete? En yogaelev som på ett ögonblick kan hamna i psykos. En seriös indisk guru skulle aldrig släppa iväg någon adept från sitt ashram, som påbörjat den svåra yogavägen under hans vägledning. Nu finns det inte så många sådana seriösa kvar där heller, enligt indiern Gopi Krishna, men några lär det finnas.
Så den som inte känner till riskerna och farorna är verkligen illa ute som tror på den, enligt min upplevelse, flummiga desinformationen i denna tidning.

Info om Kundalini Yoga:

"Man läser och hör en del om yogans faror, framför allt då riskerna med den så illa beryktade kundaliniyoga. Och ett medvetet framkallat psykotiskt tillstånd, som hos en del instabila individer lätt kan leda till en äkta psykos, är naturligtvis en fara som måste tas i allra högsta grad på allvar. De här sakerna är verkligen farliga, och man bör akta sig för att mixtra med dem på vårt typiska västerländska sätt. Det innebär att direkt utmana ödet, som kan slå till mot själva rötterna för vår mänskliga existens och släppa loss en flodvåg av lidanden av en art som ingen vettig människa någonsin drömt om. Dessa lidanden svarar mot helvetesplågorna i chönyid-tillståndet...."

C.G. Jung; “Den Tibetanska Dödsboken”

Den som är rädd om sin mentala hälsa får själv läsa vidare (sid.56) om detta fruktansvärda tillstånd! Eller gå hit

De få österländska "gurus" som själv lyckats, genom många långa ansträngningar och metoder genom årtionden, få en glimt av högre andliga världar, som är målet med yogaövningarna, VET att man måste passera den "astrala världen" d.v.s. "de dödas zon" eller ”mellantillståndet”, på vägen. Har man då inte sakkunnig ledning är risken stor, att man fastnar där, och drar till sig "energier", som kan vara mycket svåra att befria sig ifrån. Dessa diskarnerade ”klibbandar” kan häfta fast sig i vår aura, och vad det innebär förstår den som tänker med förnuftet. Det är därför som de österländska andliga övningarna varit hemliga i årtusenden, de är farliga.
Detta känner inte västerlänningar oftast till och det är heller ingen indisk guru eller annan österländsk yogalärare som berättar det för sina yogaelever. Det är alltså ingen som känner till syftet och målet med dessa yogaövningar, utan de får falsk varuinformation om att de blir friska både till kropp och själ, lyckliga och merpresterande=rikare genom yogaövningar.

Okunskapen om yoga och misstagen har redan börjat visa sig. Och de lär inte bli färre om man börjar tro på irrläror och desinformerande artiklar som publiceras i tidningen Nära av ansvariga utgivare och okunniga yogainstruktörer. Som bara gått en kurs på 120 timmar och vet ingenting om det djupare syftet med yogaövningar och de starka energier som kan frigöras i människor genom yoga!

"Om man tar emot dessa energier direkt, utan att ha organ som är utvecklade till det, kan man lätt råka ut för sinnessjukdomens fruktansvärda kval, så våldsamma är dessa krafter.
[…]
Många människor har blivit sinnessjuka genom att komma i beröring med dessa energier på ett för tidigt stadium. Andra har blivit fanatiker med våldsam vilja till självhävdelse och rasande intolerans mot andra. Andra åter har kommit in i tillstånd där de andliga energierna helt har tagit herraväldet på bekostnad av de materiella, och de lever i inbillade tillstånd som gör dem helt olämpliga för livet här."
Martinus i artikeln ”Julstjärnan” (Kosmos 96/12)

Jag har inte köpt tidningen Nära mer än några få nummer i starten. Jag försökte nämligen föra en dialog med de ansvariga i början på deras forum på hemsidan om vikten av seriositet och informationsansvar om riskerna med t.ex. andliga övningar som yoga och meditation. Ganska snart förstod jag att det var meningslöst. Speciellt när jag såg hur artikelmaterial i tidningen presenterades. Enligt min upplevelse är det väldigt mycket i tidningen som bottnar i flum och naiv okunskap.

Man får bara hoppas och stilla bedja om att människor, innan de börjar med yoga, går ut på nätet och googlar först på vad yoga är och vad det kan innebära. Och att det finns risker med dessa övningar, för det finns faktiskt redan väldigt många som skriver om sina svåra negativa upplevelser av fysiska och psykiska problem. Läs gärna “Is yoga, meditation and breathing exercises dangerous?
Och googla sedan på orden “yoga dangerous”.

Konklusion
Ovan nämnda lärare och instruktörer får sin inkomst och levebröd från att undervisa i yoga.
Det är därför självklart att de är partiska för den positiva bilden om yoga. Om inte eleverna kommer och är positiva till yoga – blir det ingen mat på bordet.
Nämn den försäljare som öppet redovisar brister och baksidor med den produkt de försöker sälja till dig. Det har man aldrig sett. Tvärtom uppmålas produkten i ett rosenrött skimmer av perfektion och fulländning, för att det yttersta målet skall uppnås – att du ger dina pengar till försäljaren. För det är det de är – yogalärarna och även österns gurun här i väst – försäljare.
Och att söka sanningen hos en försäljare kommer alltid att vara hopplöst. Det vet alla som har köpt t.ex. en begagnad bil.

Den som vill finna sanningen ska söka den där pengarna lyser med sin frånvaro. Endast där finns det hopp om att finna den.

Marja

1519 visningar
© Averbis förlag